Prenumeration

Som medlem får du egen inloggning och automatiskt 6 nya träningsfilmer varje månad! Detta alternativ ger dig en bra variation och kontinuitet = maximal effekt.

199 SEK

/ månad
Till kassan

Träningspaket

Du betalar en engångssumma, får egen inloggning och tillgång till 10 st träningsfilmer som är utvalda för att ge största möjliga variation och effekt.

399 SEK

Till kassan

TpR®- Seniorträning

Det är aldrig försent att investera i din hälsa. Träning ger effekt i ALLA åldrar

 • TpR- Träning på Recept® följer strikt forskningens rekommendationer om träning för äldre
 • Träning är mycket viktigt för att förebygga och behandla benskörhet och muskelsvaghet
 • En försämrad balans kan effektivt förebyggas eller behandlas via TpR® Seniorträning
 • För att träningen ska bli så effektiv som möjligt är det viktigt att den är varierad och sker kontinuerligt
 • När träning sker kontinuerligt behöver den inte vara jobbig eller krävande
 • Vill du veta mer om hälsoeffekterna, läs längre ner på denna sida

Bli medlem i TpR®- Seniorträning

Prenumeration: Nya träningspass varje månad upp till 12 månader!

 • Egen inloggning
 • Du får automatiskt 6 nya träningsfilmer varje månad
 • Fortsatt tillgång till de träningsfilmer du redan fått
 • Träningsfilmerna är utvalda för att ge största möjliga variation och effekt
 • Med medlemskap följer också bonusfilmer som innehåller: 
  1. Specifika stretchingpass för övre-och nedre delen av kroppen
  2. morgongympa för bästa start på dagen
  3. Specifik hållnings-och balansträning
 • Dina träningsinstruktörer arbetar som läkare eller fysioterapeuter. De har mycket stor erfarenhet av att leda träningspass
 • Varje träningsfilm är ca 20-35 min lång och innehåller: uppvärmning, träning och nedvarvning
 • Alla träningsfilmer är specifikt framtagna för att följa de senaste medicinska rönen
 • Du kan avsluta ditt medlemsskap när du önskar via en enkel knapptryckning eller via kontakt med oss

Träningspaketet

10 st träningsfilmer

 • Egen ingloggning
 • Tillgång till 10 st träningsfilmer som du kan använda när du vill
 • Träningsfilmerna är utvalda för att ge största möjliga variation och effekt
 • Dina träningsinstruktörer arbetar som läkare eller fysioterapeuter. De har mycket stor erfarenhet av att leda träningspass
 • Varje träningsfilm är ca 20-35 min lång och innehåller: uppvärmning, träning och nedvarvning
 • Alla träningsfilmer är specifikt framtagna för att följa de senaste medicinska rönen

Träningen med senior programmet har varit trevlig och utmanande! Jag började på nivå 1 och är nu på nivå 2. Roligt att i denna ålder känna att det fortfarande går att bli starkare och smidigare

Jan77 år

Förebygga genom träning — varför?

Kroppen är ”byggd” för rörelse. Om man inte rör sig tillräckligt i vardagen är det viktigt att lägga in träning. Att röra på sig genom träning påverkar flera av kroppens organsystem på ett positivt sätt. Att göra övningar i stående är viktigt – då kan både jordens tyngdkraft och muskulaturens dragkraft stimulera benmassan. Det är bättre att göra dynamiska övningar än statiska.

När du genomför ett TpR®-träningspass som innehåller muskelstärkande övningar, ökar musklernas genomblödning och deras dragkraft på skelettet ökar den mekaniska belastningen och stimulerar därmed till bennybildning.

Målsättning med TpR®- Seniorträning

Målsättning med TpR®- seniorträning är att förebygga eventuella framtida benskörhet och muskelförtvining. Det syftar även till att stödja dig som kommit igång med träning efter att ha fått din benskörhetsdiagnos och som behöver hålla fast vid din träningsnivå för att stimulera och stärka dina muskler samt stimulera ditt skelett.

Vad är osteoporos (benskörhet)?

Benskörhet definieras som en skelettsjukdom som kännetecknas av låg bentäthet och försvagning av benvävnaden, vilket leder till en ökad risk för benbrott. Många som har benskörhet vet inte om det. Man tror att ungefär 22% av alla kvinnor och 7% av alla män över 50 år har benskörhet i höftregionen. Om man har benskörhet är det lättare att få ett benbrott i tex höft-, överarms eller handlederna eller en så kallad kotkompression i ryggkotorna.

Det finns två typer av benskörhet: En primär benskörhet som är orsakad av det naturliga åldrandet, att man inte rör sig tillräckligt, rökning, eller att man inte får i sig tillräckligt med mat som kan motverka benskörhet. Osteoporos kan dock också komma sekundärt som följd av annan sjukdom eller till följd av vissa läkemedel, till exempel kortison.

Medicinsk behandling inbegriper mediciner som minskar nedbrytningen av skelettet i kombination med kalcium och vitamin D. Men att träna, att äta bättre och sluta röka är också viktigt.

Effekter av TpR®- Seniorträning

Ökad aktivitetsnivå
Skelettet är en dynamisk vävnad som omsätts kontinuerligt. Vid benskörhet blir det en obalans i nedbrytning och nybildningscykeln, det vill säga att nedbrutet ben inte ersätts såsom det skulle behövas, vilket resulterar i en benförlust. Inaktivitet gör att det inte bildas nytt ben, emedan träning och allmän aktivitet som belastar skelettet mekaniskt stimulerar till bennybildning på belastade ytor. TpR®- seniorträning innebär en mekanisk belastning på muskler/ skelettet och signalerar till kroppen att bilda mer nytt ben och stärka musklerna.

Tänk på att det kan finnas allmänna kontraindikationer för fysisk träning.
Specifika kontraindikationer för dig som har osteoporos finns ej. Men om du redan har en fraktur bör du avvakta med fysisk träning tills frakturen har läkts. Vid kotkompression kan läkningen ta flera månader. Även om du inte har fraktur eller kotkompression som ännu inte läkt, kan det kännas bra att besöka medicinsk personal inför träningsstart eftersom de även kan hjälpa dig med uppföljning av träningen för att kunna utvärdera och sätta nya mål i takt med förbättrad funktion. Du kan be din husläkare/sjuksköterska kontrollera att TpR®- träningspass ligger på rätt nivå för dig och be dem följa upp hur träningsnivån fungerar och om du når dina långsiktiga och mer övergripande mål.

När diagnosen osteoporos är ställd finns inget behov av medicinsk kontroll innan man börjar träna. Men, tänk på att om du har andra sjukdomar kanske dessa kräver medicinsk kontroll.

Kontraindikationer för fysisk aktivitet

Absoluta kontraindikationer

 • Instabil kranskärlssjukdom
 • Okontrollerad hjärtarytmi som medför symptom eller påverkad hemodynamik
 • Symptomgivande, svår aortastenos
 • Okontrollerad symptomgivande hjärtsvikt
 • Akut lungemboli
 • Akut myokardit eller perikardit
 • Misstänkt eller känd aortadissektion
 • Akut systemisk infektion, inkluderande feber, muskelvärk, svullna lymfkörtlar
 • Kraftigt förhöjt blodtryck; >200/115 mm Hg systoliskt/diastoliskt tryck

Relativa kontraindikationer

 • Måttlig aortastenos
 • Elektrolytrubbningar (hypokalemi, hypomagnesemi)
 • Uttalad hypertoni (över grad 3), d.v.s systoliskt blodtryck >180 mm Hg och dyastoliskt blodtryck >110 mm Hg i vila, men under 200/115 mm Hg
 • Takyarytmi eller bradyarytmi (om ej frisk idrottare)
 • Höggradigt AV-block
 • Kammaraneurysm
 • Kardiomyopatier, eller andra utflödesobstruktioner
 • Neuromuskulära, muskuloskeletala eller reumatiska sjukdomar, som kan förvärras av fysisk aktivitet
 • Okontrollerad metabol sjukdom (diabetes mellitus, tyreotoxikos eller myxödem)
 • Kronisk infektiös sjukdom (mononukleos, hepatit, aids)
 • Mental eller fysisk nedsättning, som leder till oförmåga att vara fysisk aktiv på adekvat nivå.

REFERENS
Fyss 2017-fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling