Överblick

Målsättningen med TPR® Rullatorträning är att stärka din kropp och förbättra din kondition samtidigt som du:

 • Stärker de viktiga musklerna som hjälper dig med gång och rörelse
 • Förbättrar hållning, rörelsekontroll och rörlighet
 • Minskar fallrisk och förebygger benskörhet

Detta ingår

I TpR®- Träning för dig med Rullator ingår det fem träningsfilmer. Träningen leds av instruktörer som antingen är läkare eller fysioterapeuter. Tillsammans med instruktören utför du de specifika övningarna. Träningsfilmernas övningar är framtagna för att hjälpa dig behålla och förbättra styrka, kondition och smidighet

Köp ditt träningsprogram

199 SEK

Till kassan

TpR- Träning på Recept® erbjuder ingen medicinsk rådgivning. Om du är osäker rådgör med din läkare

Rätt träning för dig som vill träna upp din gångförmåga

Rörelseträning och fysisk aktivitet kan rekommenderas generellt för de flesta patienter med nedsatt gångförmåga. Oavsett orsak till att du går med rullator kan träning öka din gångförmåga. För att förbättra gångförmågan måste man alltså röra på sig och i träningsprogrammet bör både specifika balans, rörlighets-, konditions- och styrkeövningar ingå.

Målsättning med detta program

Målsättning med TpR®- Rullatorträning är att öka aktivitetsgraden och träna upp gångförmågan samt kompensationsförmågan vid nedsatt balans.

Programmens upplägg bygger på evidensbaserad träning och inkluderar övningar för såväl balans, rörlighet, kondition och styrka.

Vad ska jag träna om jag går med rullator?

Gångförmågan är beroende av flera faktorer som balans, ledrörlighet, kondition och muskelstyrka. För dig som går med rullator är det extra viktigt att träna upp dessa funktioner. Balans är en sammansatt funktion och beroende av en samordning av information från många olika kroppsdelar. Balansen förbättras med träning. Rörlighet innefattar ledernas förmåga att bibehålla ett optimalt rörelseomfång och man måste röra sig ut i ytterlägena för att kunna bibehålla den rörlighet man har. Konditionsträning kan utföras med syftet att träna hjärta och lungor (hög intensitet) eller muskulär förmåga (lägre intensitet krävs). Vid styrkeövningar är avsikten i första hand är att bibehålla eller förbättra olika former av muskulär styrka (kraft eller uthållighet) och bibehålla/öka muskelmassan.

Effekter av TpR® Rullatorträning

Inaktivitet ger mindre stimulans av balanssystemet, minskning av styrka och kondition och minskad rörlighet. För dig som går med rullator är det extra viktigt att bibehålla din fysiska förmåga så det inte blir en ond cirkel med mindre aktivitet och ytterligare nedsättning av gångförmågan. TpR® träningspass för dig med rullator har en ökad aktivitetsnivå som mål för att öka din gångförmåga och träna upp din kompensationsförmåga om du har nedsatt balans.

Kontraindikationer för fysisk aktivitet

Relativa kontraindikationer

 • Måttlig aortastenos
 • Elektrolytrubbningar (hypokalemi, hypomagnesemi)
 • Uttalad hypertoni (över grad 3), d.v.s systoliskt blodtryck >180 mm Hg och dyastoliskt blodtryck >110 mm Hg i vila, men under 200/115 mm Hg
 • Takyarytmi eller bradyarytmi (om ej frisk idrottare)
 • Höggradigt AV-block
 • Kammaraneurysm
 • Kardiomyopatier, eller andra utflödesobstruktioner
 • Neuromuskulära, muskuloskeletala eller reumatiska sjukdomar, som kan förvärras av fysisk aktivitet
 • Okontrollerad metabol sjukdom (diabetes mellitus, tyreotoxikos eller myxödem)
 • Kronisk infektiös sjukdom (mononukleos, hepatit, aids)
 • Mental eller fysisk nedsättning, som leder till oförmåga att vara fysisk aktiv på adekvat nivå.

Relativa kontraindikationer

 • Måttlig aortastenos
 • Elektrolytrubbningar (hypokalemi, hypomagnesemi)
 • Uttalad hypertoni (över grad 3), d.v.s systoliskt blodtryck >180 mm Hg och dyastoliskt blodtryck >110 mm Hg i vila, men under 200/115 mm Hg
 • Takyarytmi eller bradyarytmi (om ej frisk idrottare)
 • Höggradigt AV-block
 • Kammaraneurysm
 • Kardiomyopatier, eller andra utflödesobstruktioner
 • Neuromuskulära, muskuloskeletala eller reumatiska sjukdomar, som kan förvärras av fysisk aktivitet
 • Okontrollerad metabol sjukdom (diabetes mellitus, tyreotoxikos eller myxödem)
 • Kronisk infektiös sjukdom (mononukleos, hepatit, aids)
 • Mental eller fysisk nedsättning, som leder till oförmåga att vara fysisk aktiv på adekvat nivå.

REFERENS
Fyss 2017-fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling