TpR® Rehabiliteringspaket: Äldreboende

Rehabiliteringsträning för

äldreboende

Effektivisera rehabiliteringen i hemmet eller boendet! 

TpR- Träning på Recept® erbjuder träningsfilmer för äldre som bor på äldreboenden/har hemhjälp. Övningarna i träningsprogrammen är noga utvalda av läkare och fysioterapeuter. Samtliga övningar är anpassade till seniorer och deras funktionsförmåga. Övningarna syftar till att bibehålla/öka de äldres styrka, rörlighet, koordination och balans.

FYSS Rekommendationer

Enligt FYSS rekommendationer om fysisk aktivitet för äldre rekommenderas minst 150min måttlig träning per vecka eller 75 min hög intensitets träning per vecka. Muskelstärkande träning och balans rekommenderas att genomföras åtminstone 2 ggr per vecka. Många av de som bor på äldreboenden eller har hemhjälp har redan en försämrad funktionsförmåga som begränsar de vardagliga aktiviteterna. För dem är träningen extra viktigt – det gäller att bromsa deras funktionsnedsättning och maximera deras möjlighet till delaktighet.

Rehabiliteringspaketet innehåller:

Träningspaketet innehåller träningsfilmer uppdelade i olika kategorier:

  • Rullatorgymnastik: träningsprogram för dem som går med rollator där rollatorn även används som träningsredskap.
  • Sittande träning: träningsprogram för dem som har svårt att stå och där samtliga övningar genomförs i sittande.
  • Balansträning: träningsprogram som fokuserar på att bibehålla och förbättra balansförmågan
  • Sänggymnastik: träningsprogram för dem som har svårt att sitta och stå, och där samtliga övningar genomförs liggande
  • Redskapsträning: träningsprogram som dem som önskar göra träningen ännu roligare och där träningen inkluderar övningar med vikter, boll, gummiband, käpp osv

Målsättning:

  • Minska fallrisken
  • Förbättra muskelstyrkan och stärka skelettet
  • Optimera ledrörlighet och hållning
  • Bibehålla och förbättra funktionsförmåga
  • Maximera rehabilitering och välmående

Prenumerera på träningspaketet: Äldreboende. Klicka på knappen nedanför för mer information.

Kontakta för mer info

TpR- Träning på Recept® erbjuder ingen medicinsk rådgivning. Om du är osäker rådgör med din läkare

Äldre behöver – precis som alla andra – känna gemenskap och mening samt vara fysiskt aktiva. Regelbunden fysisk aktivitet rekommenderas för en minskad fallrisk, för att förebygga många åldersrelaterade sjukdomar samt för att förbättra styrkan, konditionen och gångfunktionen. Tillsammans är detta hälsofrämjande. Men att utveckla bra möjligheter för gemenskap och fysisk aktivitet kräver både kompetens och rätt resurser.