Prenumeration

Som medlem får du egen inloggning och automatiskt 6 nya träningsfilmer varje månad! Detta alternativ ger dig en bra variation och kontinuitet = maximal effekt.

199 SEK

/ månad
Till kassan

Träningspaket

Du betalar en engångssumma, får egen inloggning och tillgång till 10 st träningsfilmer som är utvalda för att ge största möjliga variation och effekt.

399 SEK

Till kassan

TpR®- Hjärt- och kärlsjukdomar

Det är aldrig försent att investera i din hälsa. Träning ger effekt i ALLA åldrar

 • TpR- Träning på Recept® följer strikt forskningens rekommendationer om träning för personer med hjärt- och kärlsjukdom
 • Denna träning har visats ha många positiva effekter. Träningen kommer att:
  1. Optimera ditt blodtryck
  2. Reducera höga blodfetter och förbättra dina kolesterolvärden
  3. Förbättra smidighet och minska stressnivåer
  4. Förebygga om minska risk för andra sjukdomar
 • För att träningen ska bli så effektiv som möjligt är det viktigt att den är varierad och sker kontinuerligt
 • När träning sker kontinuerligt behöver den inte vara jobbig eller krävande
 • Vill du veta mer om hälsoeffekterna, läs längre ner på denna sida

Bli medlem i TpR®- Hjärt- och kärlsjukdomar

Prenumeration: Nya träningspass varje månad upp till 12 månader!

 • Egen inloggning
 • Du får automatiskt 6 nya träningsfilmer varje månad
 • Fortsatt tillgång till de träningsfilmer du redan fått
 • Träningsfilmerna är utvalda för att ge största möjliga variation och effekt
 • Med medlemskap följer också bonusfilmer som innehåller: 
  1. Specifika stretchingpass för övre-och nedre delen av kroppen
  2. morgongympa för bästa start på dagen
  3. Specifik hållnings-och balansträning
 • Dina träningsinstruktörer arbetar som läkare eller fysioterapeuter. De har mycket stor erfarenhet av att leda träningspass
 • Varje träningsfilm är ca 20-35 min lång och innehåller: uppvärmning, träning och nedvarvning
 • Alla träningsfilmer är specifikt framtagna för att följa de senaste medicinska rönen
 • Du kan avsluta ditt medlemsskap när du önskar via en enkel knapptryckning eller via kontakt med oss

Träningspaketet

10 st träningsfilmer

 • Egen ingloggning
 • Tillgång till 10 st träningsfilmer som du kan använda när du vill
 • Träningsfilmerna är utvalda för att ge största möjliga variation och effekt
 • Dina träningsinstruktörer arbetar som läkare eller fysioterapeuter. De har mycket stor erfarenhet av att leda träningspass
 • Varje träningsfilm är ca 20-35 min lång och innehåller: uppvärmning, träning och nedvarvning
 • Alla träningsfilmer är specifikt framtagna för att följa de senaste medicinska rönen

Att träna var något jag aldrig tidigare prioriterade. Men att träna med instruktör hemma hjälpte mig att inse att jag kan göra mycket mera med min kropp än jag trodde. Min läkare blev också glad då mitt blodtryck blivit mycket bättre.

Ruben53 år

Förebygga genom träning — varför?

Kroppen är “byggd” för rörelse. Om man inte rör sig tillräckligt i vardagen är det viktigt att lägga in träning. Att röra på sig genom träning påverkar flera av kroppens organsystem på ett positivt sätt. Viktiga långtidseffekter av träning för hjärt- och kärlsjukdom är till exempel att kroppen får en minskning i blodtryck, blodfetter (lipider), BMI och i låg-gradig inflammation.

Man bör vara fysiskt aktiv minst 150 minuter i veckan. Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås om man ökar mängden träning. Detta kan ske genom att öka intensiteten eller antal minuter per vecka eller bådadera. Då träningen ska innebära en pulshöjning och vara muskelstärkande passar TpR® träningspass bra. Muskelstärkande träning bör utföras minst 2 gånger per vecka för flertalet av kroppens stora muskelgrupper. Vuxna över 65 år bör även träna balans.

Rätt träning som en del av din behandling

Hjärt- och kärlsjukdomar kan yttra sig på flera olika sätt. Beroende på vilken typ av hjärt- och kärlsjukdom man har, rekommenderas träningen lite olika, men generellt bör både konditions- och muskelstärkande övningar ingå i träningen. Med TpR® får man en varierande träning innehållande både kondition och muskelstärkande övningar.

TpR® har olika intensitetsnivåer på träningspassen. Du som har hjärt- och kärlsjukdom bör enligt rekommendationer i FYSS (en bok om träningsrekommendationer som motsvarar FASS, boken om medicinska rekommendationer) träna på en lätt till måttlig belastningsnivå under passen. Detta betyder att du under passen ska uppnå en lätt till måttlig andfåddhet – alltså inte en kraftfull andfåddhet.

Figur 1. Rekommendation angående träningsnivå under passen

Målsättningen med TpR® träningsprogram för hjärt- och kärlsjukdom

Målsättningen med TpRs träningsprogram är att hjälpa och stödja dig, som kommit igång med träning med hjälp av din fysioterapeut/läkare efter en hjärt- och kärlsjukdom, att vidmakthålla din nya träningsnivå för att förebygga en ny incident.

Programmens upplägg bygger på evidensbaserad träning. Du får även en vägledning gällande kost av kostrådgivare. Tillsammans påverkar detta ditt hjärta positivt genom att aktivt motverka de riskfaktorer som finns för incidenter av kardiovaskulär sjukdom.

Effekter av TpR® Träningsprogram för hjärt- och kärlsjukdom

 • Ökad aktivitets nivå: Inaktivitet leder till försämrade kolesterolnivåer samt ett högre blodtryck. Att träna rätt hjälper till att optimera blodtrycket och kolesterolnivåerna. Träning påverkar också kroppsvikten och stärker hjärtat och kroppens övriga muskler.
 • Förbättrar kolesterolvärden och reducerar blodfetter: Det finns många typer av kolesterol. Men när man pratar om “dåligt” kolesterol menar man LDL-kolesterolet. När man pratar om “bra” kolesterol menar man HDL-kolesterol. Ju högre LDL och lägre HDL desto större chans att drabbas av hjärt- och kärl sjukdomar.
 • Minskning av högt blodtryck: Med högt blodtryck avses här systoliskt blodtryck ≥ 140 mm Hg och/eller diastoliskt blodtryck ≥ 90 mm Hg. Högt blodtryck är sannolikt en följd av en mängd samverkande faktorer där levnadsvanor såsom kost och fysisk inaktivitet är två betydande. TpR® motiverar dig till att bli mer fysiskt aktiv och ökar förutsättningarna för ett optimalt blodtryck. Under TpR® träningspass aktiveras stora muskelgrupper och då stiger normalt det systoliska blodtrycket under själva arbetet. Det diastoliska trycket förblir oförändrat (eller ökar lite). Efter träningen sjunker blodtrycket under de närmaste timmarna med upp till 10–20 mm Hg, jämfört med personens normala blodtryck i vila. Det finns studier som visat att regelbunden träning på lång sikt sänker både systoliskt och diastoliskt blodtryck.
 • Sänkt stress-upplevelse: Stressexponering kan bidra till kroppslig ohälsa. Träning kan förebygga utvecklingen av trötthet/utmattning till följd av stress. Ett antal studier visar att regelbunden träning fungerar som buffert mot stress hos vissa individer. TpR® hjälper dig att träna på ett enkelt sätt som inte tar för mycket tid.
 • Viktminskning: För viktnedgång måste träningen kombineras med kostomläggning. För att bibehålla vikten efter betydande viktnedgång rekommenderas träning med måttlig intensitet 3-7 gånger per vecka eller med hög intensitet 3-5 eller kombinerad måttlig och hög intensitet om minst 180 minuter per vecka. TpR® har många träningspass med kombinationen av måttlig och hög intensitet. Många överviktiga och feta personer har praktiska begränsningar och svårigheter att genomföra program, vilket gör TpR®  träningspass viktiga för individen. Det är bra att börja försiktigt och öka duration och intensitet långsamt för att förebygga skador och värk från leder och muskler.
 • Förbättrar kolesterolvärden och reducerar blodfetter: Det finns många typer av kolesterol. Men när man pratar om “dåligt” kolesterol menar man LDL-kolesterolet. När man pratar om “bra” kolesterol menar man HDL-kolesterol. Ju högre LDL och lägre HDL desto större chans att drabbas av hjärt- och kärl sjukdomar.
 • Minskning av högt blodtryck: Med högt blodtryck avses här systoliskt blodtryck ≥ 140 mm Hg och/eller diastoliskt blodtryck ≥ 90 mm Hg. Högt blodtryck är sannolikt en följd av en mängd samverkande faktorer där levnadsvanor såsom kost och fysisk inaktivitet är två betydande. TpR® motiverar dig till att bli mer fysiskt aktiv och ökar förutsättningarna för ett optimalt blodtryck. Under TpR® träningspass aktiveras stora muskelgrupper och då stiger normalt det systoliska blodtrycket under själva arbetet. Det diastoliska trycket förblir oförändrat (eller ökar lite). Efter träningen sjunker blodtrycket under de närmaste timmarna med upp till 10–20 mm Hg, jämfört med personens normala blodtryck i vila. Det finns studier som visat att regelbunden träning på lång sikt sänker både systoliskt och diastoliskt blodtryck.
 • Sänkt stress-upplevelse: Stressexponering kan bidra till kroppslig ohälsa. Träning kan förebygga utvecklingen av trötthet/utmattning till följd av stress. Ett antal studier visar att regelbunden träning fungerar som buffert mot stress hos vissa individer. TpR® hjälper dig att träna på ett enkelt sätt som inte tar för mycket tid.

Som prenumerant på TpR® träningsprogram för hjärt- och kärlsjukdom

Varje månad får du som prenumerant ett nytt evidensbaserat träningsschema.

Träningsschemat består av fyra träningspass per vecka. Träningspassen är träningsfilmer med instruktörer där ni utför träningspasset tillsammans. Instruktörerna är antingen läkare eller fysioterapeuter. Du får även tillgång till flera nivåer så du får den träning som passar dig bäst

Tänk på att det kan finnas allmänna kontraindikationer för fysisk träning. Absoluta kontraindikationer för träning är

 • Instabil kranskärlssjukdom
 • Hjärtarytmi som medför symtom eller påverkad hemodynamik
 • Aortastenos
 • Okontrollerad symtomgivande hjärtsvikt
 • Akut lungemboli
 • Akut myokardit eller perikardit
 • Misstänkt eller känd aortadissektion
 • Akut systemisk infektion, inkluderande feber, muskelvärk, svullna lymfkörtlar
 • Kraftigt förhöjt blodtryck; > 200/115 mm Hg systoliskt/diastoliskt tryck

Relativa kontraindikationer

Träna aldrig något av TpR® träningspass utan att konsultera medicinsk personal angående dessa punkter:

 • Elektrolytrubbningar (hypokalemi, hypomagnesemi)
 • Uttalad hypertoni (över grad 3), det vill säga systoliskt blodtryck > 180 mm Hg och diastoliskt blodtryck >110 mm Hg i vila, men under 200/115 mm Hg
 • Takyarytmi eller bradyarytmi
 • Höggradigt AV-block
 • Kammaraneurysm
 • Kardiomyopatier, eller andra utflödesobstruktioner
 • Neuromuskulära, muskuloskeletala eller reumatiska sjukdomar, som kan förvärras av fysisk aktivitet
 • Okontrollerad metabol sjukdom (diabetes mellitus, thyretoxicos eller myxödem)
 • Kronisk infektiös sjukdom (mononukleos, hepatit, aids)
 • Mental och fysisk nedsättning, som leder till oförmåga att vara fysiskt aktiv på adekvat nivå.

Det är viktigt att få individanpassad träning av medicinskt utbildad personal innan man kommer igång med sin träning. Du som har en konstaterad hjärt- och kärlsjukdom bör alltså få din träning utformad och individanpassad av medicinskt utbildad personal. Övervakad träning rekommenderas de första 4–6 veckorna. När det allmänna funktionstillståndet tillåter kan träning påbörjas. Det är svårt att ge generella råd eftersom träningen bör vara vald utifrån dina personliga förutsättningar. Men, vi vet alla att man behöver stöd för att vidmakthålla sin träning och därmed sin fysiska kapacitet, och då är TpR® träningsprogram ett utmärkt stöd. Be gärna din fysioterapeut/läkare kontrollera att du ligger på lagom intensitetsnivå när du tränar med TpR®- Träning på Recept.

Kom ihåg att Beta-blockerare påverkar din puls! Du som behandlas med betablockad har en lägre hjärtfrekvens (puls) i vila och under arbete. I samband med din träning bör därför specifik uppmärksamhet riktas på din puls, avvikande blodtrycksreaktioner, eventuell förekomst av arytmi samt tillkomst av symtom som yrsel eller andnöd.

Välkommen till TpR- Träning på Recept®