Prenumeration

Som medlem får du egen inloggning och automatiskt 6 nya träningsfilmer varje månad! Detta alternativ ger dig en bra variation och kontinuitet = maximal effekt.

199 SEK

/ månad
Till kassan

Träningspaket

Du betalar en engångssumma, får egen inloggning och tillgång till 10 st träningsfilmer som är utvalda för att ge största möjliga variation och effekt.

399 SEK

Till kassan

TpR®- Hälsoträning

Det är aldrig försent att investera i din hälsa. Träning ger effekt i ALLA åldrar

 • TpR- Träning på Recept® följer strikt forskningens rekommendationer
 • TpR® träningspass leds av fysioterapeuter och läkare, alla mycket erfarna av att leda riktade träningspass
 • TpR®- Hälsoträning består av flera olika träningspass, alla pass har sin specifika inriktning. Detta innebär en varierad träning vilket är mycket viktigt för god hälsa, gott välmående och optimal funktionsförmåga. 
 • Följer du TpR®- Hälsoträning förbättras alla viktiga funktioner för rörelseapparaten som: 
  1. Muskelstyrka
  2. Hållfasthet av skelettet
  3. Ledernas funktion
  4. Uthållighet
  5. Balans
  6. Koordination
 • För att träningen ska bli så effektiv som möjligt är det viktigt att den sker kontinuerligt
 • När träning sker kontinuerligt behöver det enskilda träningspasset inte vara jobbig eller krävande
 • Vill du veta mer om hälsoeffekterna, läs längre ner på denna sida

Bli medlem i TpR®- Hälsoträning

Prenumeration: Nya träningspass varje månad upp till 12 månader!

 • Egen inloggning
 • Du får automatiskt 6 nya träningsfilmer varje månad
 • Fortsatt tillgång till de träningsfilmer du redan fått
 • Träningsfilmerna är utvalda för att ge största möjliga variation och effekt
 • Med medlemskap följer också bonusfilmer som innehåller: 
  1. Specifika stretchingpass för övre-och nedre delen av kroppen
  2. morgongympa för bästa start på dagen
  3. Specifik hållnings-och balansträning
 • Dina träningsinstruktörer arbetar som läkare eller fysioterapeuter. De har mycket stor erfarenhet av att leda träningspass
 • Varje träningsfilm är ca 20-35 min lång och innehåller: uppvärmning, träning och nedvarvning
 • Alla träningsfilmer är specifikt framtagna för att följa de senaste medicinska rönen
 • Du kan avsluta ditt medlemsskap när du önskar via en enkel knapptryckning eller via kontakt med oss

Träningspaketet

10 st träningsfilmer

 • Egen ingloggning
 • Tillgång till 10 st träningsfilmer som du kan använda när du vill
 • Träningsfilmerna är utvalda för att ge största möjliga variation och effekt
 • Dina träningsinstruktörer arbetar som läkare eller fysioterapeuter. De har mycket stor erfarenhet av att leda träningspass
 • Varje träningsfilm är ca 20-35 min lång och innehåller: uppvärmning, träning och nedvarvning
 • Alla träningsfilmer är specifikt framtagna för att följa de senaste medicinska rönen

Jag arbetar på kontor och sitter alldeles för mycket. För att inte slappa ihop kör jag TpR Hälsoträning varje morgon. Det är perfekt. 8 nya pass i månaden gör att jag aldrig hinner tröttna på något pass och får en perfekt allround-träning.

Erik31 år

Målsättning med detta program

Målsättning med TpR®- Hälsoträning är att minska risken för många sjukdomar och stödja dig som kommit igång med träning att fortsätta träna för att vidmakthålla eller till och med öka din tränings- och kapacitetsnivå.

Varför ska jag träna?

Precis som det står i FYSS, kan fysisk aktivitet minska risken för:

 • Förtida död, oavsett orsak.
 • Hjärtkärlsjukdom, t ex högt blodtryck, kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke.
 • Metabola sjukdomar, tex typ 2 diabetes, fetma, metabola syndromet.
 • Cancer, t ex tjocktarms- och bröstcancer.
 • Fall och benbrott, t.ex. höftfraktur.
 • Psykisk ohälsa, t.ex. demens, depression.

Även om regelbunden fysisk aktivitet förebygger kronisk sjukdom så kan skador uppstå, framför allt muskuloskeletala men även kardiovaskulära. Generellt kan dock sägas att:

 • Vinsterna med fysisk aktivitet överväger riskerna.
 • Fysisk aktivitet av måttlig intensitet är förenad med mycket små risker.
 • Gradvis ökning av tid och eller intensitet minskar riskerna

Effekter av TpR®- Hälsoträning

Träning påverkar hela din kropp positivt. Här följer en uppräkning av olika positiva effekter du får genom att följa TpR® träningsprogram:

Träning ger både snabba och mer långsamma effekter. Exempel på snabb effekt är att pulsen stiger, mängden blod som pumpas ut i kroppen ökar och du andas snabbare. Detta är en följd av att blodets pH sjunker och att hjärnan, då den får information om detta, skickar signaler till styrcentrum för hjärtfunktion och andning. Förutom detta ökar också musklernas genomblödning samt frisättningen av hormoner.
Efter ett träningspass sjunker andning, puls och blodtryck successivt samtidigt som upptaget av glukos fortsätter att vara förhöjt under 1–2 dygn. Det är faktiskt så att många av de kemiska och molekylära förändringar som sker i kroppens muskler och vävnader under träning oftast varar under ett antal timmar.
Det är viktigt att hitta den typ och dos (frekvens, duration och intensitet) av träning som är mest lämplig och som gör att man fortsätter träna. Det ska kännas bra och vara roligt! Alla som någon gång försökt förändra ett invant beteende vet hur svårt det kan vara. Och att det är lättare om den nya vanan är rolig.

I TpR® Hälsoträning ingår träning av:

 • Optimalt rörelse- och muskelrekryteringsmönster – karakteriseras av att fokus på teknik är större än något annat fokus. Dock brukar träning för att optimera kroppens rörelsebanor kombineras med muskelstärkande övningar.
 • Konditionen. För att öka konditionen kan intensiteten kan vara måttlig, hög eller mycket hög – det beror på vad man vill ha för konditionseffekt. Konditionsträning kan utföras med syftet att träna det centrala (hjärta, lungor, blod) eller det lokala (muskulär förmåga). Generellt gäller att en högre intensitet oftast krävs för att få centrala effekter medan lägre intensitet räcker för att träna musklerna. Det är därför bra att variera träningsformer och övningar! Det viktiga med konditionsträning är att den utförs kontinuerligt eller i intervallform. Intervall betyder att ditt träningspass består av flera arbetsperioder med viloperioder (lägre puls) däremellan. För otränade innebär det att ett pass på 45 min fysisk aktivitet på måttlig intensitet delas upp i 3 x 15 minuter med någon lugnare övning däremellan (gång/rörlighetsövningar).
 • Styrka och uthållighet. Vid styrke-/uthållighetsträning är avsikten i första hand är att bibehålla eller förbättra olika former av muskulär styrka (till exempel maximal kraft, explosivitet och/eller muskulär uthållighet), bibehålla eller öka muskelmassan eller öka uthålligheten.  För att man ska få träningseffekt krävs att kroppen belastas på en nivå som är så pass hög att den inte kan utföras med lätthet (”överbelastning”).
 • Rörlighetsträning. Det är en form av fysisk aktivitet där avsikten i första hand är att öka ledernas rörlighet och musklernas längd. Ibland kombineras rörlighetsträning med avspänningsövningar.
 • Balansträning. En viktig del av träningen för personer som är äldre än 65 men roligt och nyttigt även för dem som är yngre. Då kombineras ofta balansträning med rörelsekontrollträning.
  Kom ihåg att olika personer kan svara olika på träning. Dessutom kan man uppleva belastningen av övningar olika. Kom ihåg att det för personer med olika sjukdomstillstånd kan finnas begränsningar när det gäller intensitet, belastning eller förmåga att på ett smärtfritt sätt komma ut ledernas ytterlägen.

Kontraindikationer för fysisk aktivitet

Absoluta kontraindikationer

 • Instabil kranskärlssjukdom
 • Okontrollerad hjärtarytmi som medför symptom eller påverkad hemodynamik
 • Symptomgivande, svår aortastenos
 • Okontrollerad symptomgivande hjärtsvikt
 • Akut lungemboli
 • Akut myokardit eller perikardit
 • Misstänkt eller känd aortadissektion
 • Akut systemisk infektion, inkluderande feber, muskelvärk, svullna lymfkörtlar
 • Kraftigt förhöjt blodtryck; >200/115 mm Hg systoliskt/diastoliskt tryck

Relativa kontraindikationer

 • Måttlig aortastenos
 • Elektrolytrubbningar (hypokalemi, hypomagnesemi)
 • Uttalad hypertoni (över grad 3), d.v.s systoliskt blodtryck >180 mm Hg och dyastoliskt blodtryck >110 mm Hg i vila, men under 200/115 mm Hg
 • Takyarytmi eller bradyarytmi (om ej frisk idrottare)
 • Höggradigt AV-block
 • Kammaraneurysm
 • Kardiomyopatier, eller andra utflödesobstruktioner
 • Neuromuskulära, muskuloskeletala eller reumatiska sjukdomar, som kan förvärras av fysisk aktivitet
 • Okontrollerad metabol sjukdom (diabetes mellitus, tyreotoxikos eller myxödem)
 • Kronisk infektiös sjukdom (mononukleos, hepatit, aids)
 • Mental eller fysisk nedsättning, som leder till oförmåga att vara fysisk aktiv på adekvat nivå.

REFERENS
Fyss 2017-fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling