Prenumeration

Som medlem får du egen inloggning och automatiskt 6 nya träningsfilmer varje månad! Detta alternativ ger dig en bra variation och kontinuitet = maximal effekt.

199 SEK

/ månad
Till kassan

Träningspaket

Du betalar en engångssumma, får egen inloggning och tillgång till 10 st träningsfilmer som är utvalda för att ge största möjliga variation och effekt.

399 SEK

Till kassan

TpR®- Diabetes typ 2

Det är aldrig försent att investera i din hälsa. Träning ger effekt i ALLA åldrar

 • TpR- Träning på Recept® följer strikt forskningens rekommendationer om träning för er som har eller är nära att få diabetes typ 2
 • Denna träning har visat sig ha många positiva effekter. Träningen kommer att:
  1. Förbättra dina blodsockernivåer
  2. Optimera din vikt, BMI och midjemått
  3. Öka ditt välbefinnande
  4. Förebygger och minskar risk för andra sjukdomar
 • För att träningen ska bli så effektiv som möjligt är det viktigt att den är varierad och sker kontinuerligt
 • När träningen sker kontinuerligt behöver den inte vara jobbig eller krävande
 • Vill du veta mer om hälsoeffekterna, läs längre ner på denna sida

Bli medlem i TpR®- Diabetes typ 2

Prenumeration: Nya träningspass varje månad upp till 12 månader!

 • Egen inloggning
 • Du får automatiskt 6 nya träningsfilmer varje månad
 • Fortsatt tillgång till de träningsfilmer du redan fått
 • Träningsfilmerna är utvalda för att ge största möjliga variation och effekt
 • Med medlemskap följer också bonusfilmer som innehåller: 
  1. Specifika stretchingpass för övre-och nedre delen av kroppen
  2. morgongympa för bästa start på dagen
  3. Specifik hållnings-och balansträning
 • Dina träningsinstruktörer arbetar som läkare eller fysioterapeuter. De har mycket stor erfarenhet av att leda träningspass
 • Varje träningsfilm är ca 20-35 min lång och innehåller: uppvärmning, träning och nedvarvning
 • Alla träningsfilmer är specifikt framtagna för att följa de senaste medicinska rönen
 • Du kan avsluta ditt medlemsskap när du önskar via en enkel knapptryckning eller via kontakt med oss

Träningspaketet

10 st träningsfilmer

 • Egen ingloggning
 • Tillgång till 10 st träningsfilmer som du kan använda när du vill
 • Träningsfilmerna är utvalda för att ge största möjliga variation och effekt
 • Dina träningsinstruktörer arbetar som läkare eller fysioterapeuter. De har mycket stor erfarenhet av att leda träningspass
 • Varje träningsfilm är ca 20-35 min lång och innehåller: uppvärmning, träning och nedvarvning
 • Alla träningsfilmer är specifikt framtagna för att följa de senaste medicinska rönen

Jag är den största ambassadören för träning. Jag har tränat med TpR- Diabetes träning i några månader. Mina värden har blivit klart bättre och de verkar hålla sig där. Det här önskar jag att jag hade förstått långt tidigare.

Linda61

Förebygga genom träning — varför?

Kroppen är ”byggd” för rörelse. Om du inte rör dig tillräckligt i vardagen är det viktigt att lägga in träning. Att röra på sig genom träning påverkar flera av kroppens organsystem på ett positivt sätt.

Typ 2-diabetes ökar med åldern och det finns en mycket stark koppling till övervikt, där sannolikheten för att utveckla typ 2 diabetes är uppemot 100 procent vid BMI över 40. Typ 2 diabetes utvecklas hos genetiskt predisponerade individer och förutom övervikt finns det tydliga samband mellan att inte röra på sig tillräckligt och risk för att utveckla typ 2-diabetes. Alltså kan träning förebygga typ 2-diabetes. Alla vuxna rekommenderas därför att vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka. Aktivitet av måttlig och hög intensitet kan även kombineras. Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar. Ju mer du rör dig desto bättre hälsa får du. Vid träningen ska pulsen öka och styrkeövningar bör ingå. Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras minst 2 gånger per vecka för flertalet av kroppens stora muskelgrupper. Om du är över 65 år bör du även träna balans.

När du genomför ett TpR®-träningspass ökar pulsen och dina muskler tränas. Likaså ökar frisättningen av viktiga hormoner. Och de positiva effekterna fortsätter även efter passet – även om din andning, puls och blodtryck återgår till det normala, fortsätter ett förhöjt upptag av glukos under 1–2 dygn (positivt). Träningen ger oss också en naturligt ökad energiförbrukning vilket är viktigt för dig som har övervikt.

Rätt träning som en del av din behandling

Grundläggande i behandlingen vid typ 2-diabetes är att ändra sin livsstil – främst att bli mer aktiv. Om du också är överviktig bör du gå ner i vikt. Läkemedelsbehandling med metformin bör också påbörjas. Metformin minskar den ökade glukosproduktionen från levern och ökar upptaget av glukos i musklerna. Man kan också göra tillägg i den farmakologiska behandlingen om man inte får tillräcklig effekt.

Om du tränar med TpR kan ett enda träningspass öka skelettmuskulaturens glukosupptag. Forskning har visat att ett enda konditionsträningspass på måttlig intensitet (45–60 minuter) minskar förekomsten av högt blodsocker under dagen. Träningspasset innebär nämligen en ökad insulinkänslighet på helkroppsnivå. Observera att effekten kvarstår i mer är 16 timmar, men avklingar efter 48 timmar. Det är därför viktigt att du tränar minst varannan dag. Om du tränar regelbundet kommer dina plasmaglukosvärden (HbA1c) att minska över tid. Fysisk träning påverkar även andra riskfaktorer för Typ 2-diabetes så som vikt, BMI, midjemått, midja– höft-kvoten samt kondition positivt. Du kommer också att må bättre.

Målsättning med TpR®- Träningsprogram för typ 2- diabetes

Målsättningen med TpRs träningsprogram är att förebygga eventuella framtida hjärt- och kärlsjukdomar för dig som har någon av de kända riskfaktorerna. De syftar även till att hjälpa och stödja dig, som kommit igång med träning med hjälp av din fysioterapeut/läkare efter en hjärt- och kärlsjukdom, att vidmakthålla din nya tränings- och kapacitetsnivå för att förebygga en ny incident.

Programmens upplägg bygger på evidensbaserad träning. Du får även en vägledning gällande kost av kostrådgivare. Tillsammans påverkar detta ditt hjärta positivt genom att aktivt motverka de riskfaktorer som finns för incidenter av kardiovaskulär sjukdom.

Vad är typ 2-diabetes?

Typ 2-diabetes är en kronisk sjukdom med höga plasmaglukosvärden (blodsocker) på grund av insulinresistens och/eller tilltagande insulinbrist. Det är insulinresistensen och en otillräcklig insulinsekretion som ger förhöjda blodsockernivåer. Utöver högt blodsocker kan man ha också ha förhöjda blodfetter. Insulinsekretionen kan vara antingen tidsmässigt fördröjd, eller för låg, eller en kombination av båda. Insulinresistens föreligger framför allt i levern och i skelettmuskulaturen, vilket leder till en för hög glukosproduktion i levern och ett minskat glukosupptag i musklerna.

Diabetes typ 2 som ofta debuterar i vuxen ålder. Till skillnad från diabetes typ 1 som ofta debuterar hos barn, har personer med diabetes typ 2 fortfarande sin egen insulinproduktion, men kan inte producera nog mycket på grund av kroppens resistans mot insulinet.

Så vad händer egentligen när man äter en måltid? Och hur kan träning påverka? Normalt sett efter en måltid eller intag av dryck innehållande kalorier så stiger blodsockernivån i kroppen. Då producerar bukspottskörteln (ett organ vid magsäcken) insulin som utsöndras i blodet. Detta insulin har som uppgift att stimulera kroppens celler att ta upp sockret i blodet och konvertera det till energi. Denna energi används antingen direkt eller förvaras i levern som glykogen. Glykogen används mellan måltider eller under fasta som energi för att upprätthålla blodsockerbalansen.

Effekter av TpR®- träningsprogram för typ 2-diabetes

Ökad aktivitetsnivå
Inaktivitet sänker kroppens förmåga att reglera blodsockernivån. När kroppen ansträngs under ett träningspass med TpR® stimuleras kroppens celler automatiskt att ta upp energi från blodet utan insulinets påverkan. Detta underlättar arbetet av bukspottskörteln, samt ökar cellernas känslighet för insulin. Träning ökar också sensitiviteten för insulin i kroppens celler.

Viktminskning
Inte alla som är överviktiga får typ 2-diabetes men forskning visar att det finns ett samband mellan överflödigt kroppsfett, speciellt runt midjan som bidrar till en generell inflammation i kroppen som bidrar till insulinresistens och diabetes typ-2. För viktnedgång måste träningen kombineras med kostomläggning. För att bibehålla vikten efter betydande viktnedgång rekommenderas träning med måttlig intensitet 3-7 gånger per vecka eller med hög intensitet 3-5 eller kombinerad måttlig och hög intensitet om minst 180 minuter per vecka. TpR® har många pass med kombinationen av måttlig och hög intensitet. Många överviktiga och feta personer har praktiska begränsningar och svårigheter att genomföra program, vilket gör TpR® träningspass viktiga för individen. Det är bra att börja försiktigt och öka duration och intensitet långsamt för att förebygga skador och värk från leder och muskler.

Ärftlighet
Forskning har visat att det finns en viss genetisk komponent till utvecklandet av diabetes typ 2. Har du ett syskon eller föräldrar som fått diabetes typ 2 löper du större risk att själv utveckla sjukdomen. Du kan minska risken genom att träna regelbundet, t.ex. med TpR®.

Tänk på att det kan finnas allmänna kontraindikationer för fysisk träning. För dig som har typ 2-diabetes – finns det också några speciella punkter att tänka på

 • Enbart en glukosförhöjning är inte en kontraindikation såvida inte samtidigt förhöjda blodketoner förekommer.
 • Vid kraftigt förhöjt plasmaglukosvärde (> 15 mmol/l) bör detta sänkas innan den fysiska träningen startar, för att säkra intracellulär energiförsörjning.
 • Vid plasmaglukosvärden under 5 mmol/l bör man tillföra kolhydrater innan den fysiska aktiviteten startar, i synnerhet om man har behandling med insulin eller insulinfrisättande behandling som vid sulfonylurea.
 • Vid typ 2-diabetes är regelbundna kontroller hos en specialist i allmänmedicin eller en diabetolog 1–2 gånger per år och att träffa en diabetessköterska 1–2 gånger per år nödvändigt. Beroende på den metabola kontrollen kan antalet besök behöva ökas. HbA1c bör tas 3–4 gånger per år och kontroller med screening av diabeteskomplikationer och komorbiditet bör göras årligen.
 • Du kan få hjälp att finna din aktivitetsnivå av medicinsk personal även om det inte rekommenderas före start av träning, såvida du inte har förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom. Högriskpatienter för kardiovaskulär sjukdom bör starta med aerob fysisk aktivitet på låg intensitet (20 < 40 % VO2max) och kortare pass och därefter successivt öka både intensiteten och träningspassens längd. Likaså bör personer med diabetisk autonom neuropati undersökas av kardiolog/internmedicinare och eventuellt genomföra ett arbetsprov inför planerad väsentlig förändring av den fysiska aktivitetsgraden.
 • Även om du inte har förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom eller neuropati, kan det kännas bra att besöka medicinsk personal inför träningsstart eftersom de även kan hjälpa dig med uppföljning av träningen för att kunna utvärdera och sätta nya mål i takt med förbättrad funktion. Du kan be din husläkare/sjuksköterska kontrollera att TpRs träningspass ligger på rätt nivå för dig och be dem följa upp hur träningsnivån fungerar och om du når dina långsiktiga och mer övergripande mål.
 • Det är viktigt att se till att rätt skor används och att fötterna regelbundet kontrolleras för att identifiera begynnande fotsår.

Allmänna kontraindikationer för fysisk aktivitet

Absoluta kontraindikationer

 • Instabil kranskärlssjukdom
 • Okontrollerad hjärtarytmi som medför symptom eller påverkad hemodynamik
 • Symptomgivande, svår aortastenos
 • Okontrollerad symptomgivande hjärtsvikt
 • Akut lungemboli
 • Akut myokardit eller perikardit
 • Misstänkt eller känd aortadissektion
 • Akut systemisk infektion, inkluderande feber, muskelvärk, svullna lymfkörtlar
 • Kraftigt förhöjt blodtryck; >200/115 mm Hg systoliskt/diastoliskt tryck

Relativa kontraindikationer

 • Måttlig aortastenos
 • Elektrolytrubbningar (hypokalemi, hypomagnesemi)
 • Uttalad hypertoni (över grad 3), d.v.s systoliskt blodtryck >180 mm Hg och dyastoliskt blodtryck >110 mm Hg i vila, men under 200/115 mm Hg
 • Takyarytmi eller bradyarytmi (om ej frisk idrottare)
 • Höggradigt AV-block
 • Kammaraneurysm
 • Kardiomyopatier, eller andra utflödesobstruktioner
 • Neuromuskulära, muskuloskeletala eller reumatiska sjukdomar, som kan förvärras av fysisk aktivitet
 • Okontrollerad metabol sjukdom (diabetes mellitus, tyreotoxikos eller myxödem)
 • Kronisk infektiös sjukdom (mononukleos, hepatit, aids)
 • Mental eller fysisk nedsättning, som leder till oförmåga att vara fysisk aktiv på adekvat nivå.

REFERENS
Fyss 2017-fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling