Rehabiliteringspaket: Cancerdiagnos

Innan du börjar

Hej och välkommen till TpR- Träning på Recept®.

I det här träningspaketet ingår det många olika träningsfilmer. Träningsfilmerna innehåller en blandning mellan avslappnande träning, stretching, morgongymnastik till mer utmanande träningspass. Du väljer själv vilka dagar du tränar på men målsättning är att du tränar minst tre-fyra gånger varje vecka. Alla pass har ett syfte och alla pass medför goda effekter för dig. Känn efter hur dagsformen är och välj ett pass som passar just den aktuella dagen. Huvudsaken är att du tränar regelbundet eftersom det är kontinuiteten i träningen som är den viktiga faktorn för att uppnå full träningseffekt.

För att kunna upprätthålla en kontinuitet på tre-fyra pass per vecka är det således viktigt att lyssna på kroppen och följa dagsformen. Under pågående behandling är detta extra viktigt eftersom dagsformen kraftigt påverkas av biverkningar. Det har visat sig att behandlingsbiverkningar såsom trötthet, illamående och ledvärk kan minska med regelbunden träning. Vid hög infektionskänslighet bör man dock avvakta med träning tills infektionskänsligheten minskat. Om du är osäker på om du kan träna eller inte, kontakta din läkare för rådgivning.

'

'

TpR-Team TpR-Team Author

Dina träningspass