TpR® Rehabiliteringspaket: Cancerdiagnos

Träningspaket som komplement i

cancervården

Förbättra funktionsförmågan, motverka orkeslöshet och minska behandlingsbiverkningar med rätt och regelbunden träning.

TpR- Träning på Recept® erbjuder träningsfilmer för patienter med cancerdiagnos. Det finns både låg- och mer högintensiva träningsfilmer som kan användas både under och efter behandling.
Tidigare studier har visat att träning både kan upplevas positivt, ökar styrka och kondition, ger energi samt struktur i vardagen.
Övningarna i träningsprogrammen är noga utvalda av läkare och fysioterapeuter samt baseras på FYSS rekommendationer.
Övningarna syftar till att:
• Minska trötthet
• Öka kondition och muskelstyrka
• Minska risk för återfall
• Förbättra livskvalitet.

FYSS Rekommendationer gällande fysisk aktivitet vid cancerdiagnos

Personer med cancer rekommenderas aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet minst 150 min/vecka med måttlig intensitet eller 75 min./vecka med hög intensitet eller t.ex kombination av måttlig och hög intensitet minst 90 min./vecka (30 min, 3 ggr/v).

Rekommendationerna motsvarar de allmänna rekommendationerna för att förebygga andra sjukdomar som fetma, typ 2-diabetes och högt blodtryck.

Rehabiliteringspaketet innehåller:

Träningspaketet innehåller träningsfilmer uppdelade i olika nivåer och kategorier:

  • Muskelstärkande övningar för att förbättra muskelstyrkan och stärka skelettet.
  • Konditionsövningar för att förbättra uthållighet/syreupptagningsförmåga.
  • Övningar för optimal ledrörlighet och hållning
  • Balansövningar
  • Avslappningsövningar

Målsättning:

Målsättningen med TpR® är att hjälpa patienterna att maximera rehabiliteringen och välmåendet på ett rätt, enkelt och lättillgängligt sätt.

Prenumerera på rehabiliteringspaketet: Cancerdiagnos. Klicka på knappen nedanför för mer information.

Kontakta för mer info

TpR- Träning på Recept® erbjuder ingen medicinsk rådgivning. Om du är osäker rådgör med din läkare