Träning på Recept®

Av Läkare och Fysioterapeuter

Vi erbjuder diagnos-specifika träningsfilmer för dig som behöver rätt träning för att komplettera och maximera din behandling. För dig som inte har någon sjukdom och vill träna för att förbättra din hälsa erbjuder vi träning i förebyggande syfte

Samarbete med

Hjärt- & kärlsjukdomar

Träna med TpR® för att förbättra din fysik, sänka blodtrycket och minska blodfetterna på en tid och plats som passar dig

Läs mer

Cancer-diagnos

Träna med TpR® för att förbättra din fysik, minska sjukdomsrelaterad trötthet och för en minskad risk för återfall.

Läs mer

Parkinson

Träna med TpR® när helst det passar dig för att förbättra din motorik, vardagsfunktion, balans och minska risken för fallskador

Läs mer

Mammaträning

Ett detaljerat träningsprogram för dig som nyligen fått barn. TpR®- Mammaträning är uppdelat i sex olika faser. Du börjar med fas ett och jobbar dig uppåt.

Läs mer

Långvariga Ryggbesvär

Träna med TpR® för att förbättra din fysik, öka rörelsekontroll, optimera hållning och rörelsemönster samt ta kontroll över din smärta

Läs mer

Rullatorträning

Träna med TpR® för att förbättra din balans, ledrörlighet och styrka på en tid och plats som passar dig.

Läs mer

Hälsoträning

Träna med TpR® för att förbättra din fysik, kroppssammansättning och förebygg sjukdom på en tid och plats som passar dig

Läs mer

Långvariga nackbesvär

Träna med TpR® för att förbättra din rörelsekontroll, optimera din hållning och öka din belastningstolerans i nacke och skuldra

Läs mer

Diabetes typ 2

Träna med TpR® för att förbättra din fysik, minska insulinresistensen och förbättra glukoskontrollen på en tid och plats som passar dig

Läs mer

Seniorträning

Träna med TpR® när helst det passar dig för att förbättra din fysik, förebygga benskörhet och minska risken att falla

Läs mer

Träningspaket

För organisationer

TpR® Rehabiliteringspaket: Cancerdiagnos

TpR- Träning på Recept® erbjuder träningsfilmer för patienter med cancerdiagnos. Det finns både låg- och mer högintensiva träningsfilmer som kan användas både under och efter behandling.
Tidigare studier har visat att träning både kan upplevas positivt, ökar styrka och kondition, ger energi samt struktur i vardagen.

Läs mer

TpR® Rehabiliteringspaket: Äldreboende

Effektivisera rehabiliteringen i hemmet eller boendet med träningsfilmer. Övningarna i träningsprogrammen är anpassade till seniorer och deras funktionsförmåga. Rehabiliteringspaketet syftar till att bibehålla/öka de äldres styrka, rörlighet, koordination och balans.

Läs mer

TpR® Träningspaket för seniorboende

Effektivisera rehabiliteringen i hemmet eller boendet med träningsfilmer. Övningarna i träningsprogrammen är anpassade till seniorer och deras funktionsförmåga. Rehabiliteringspaketet syftar till att bibehålla/öka de äldres styrka, rörlighet, koordination och balans.

Läs mer