Maximera din hälsa 

Vi har förebyggande och sjukdomsbehandlande träningsvideor för individ, organisationer och patientgrupper

Av läkare och fysioterapeuter

Träningen på filmerna leds av läkare och fysioterapeuter med gedigen bakgrund inom såväl medicinska kunskapsområden som friskvård.

Evidensbaserad träning för din hälsa

Motiverande och effektiva träningsprogram som följer vetenskapliga rekommendationer

Kompletta träningsprogram med filmer

En säker guide mot bättre fysik och hälsa på en tid och plats som passar dig

Individuella träningsprogram

Behöver du hjälp med val av träningsprogram?

Hälsoträning

Träna med TpR® för att förbättra din fysik, kroppssammansättning och förebygg sjukdom på en tid och plats som passar dig

Läs mer

Hjärt- och kärlsjukdomar

Träna med TpR® för att förbättra din fysik, sänka blodtrycket och minska blodfetterna på en tid och plats som passar dig

Läs mer

Seniorträning

Träna med TpR® när helst det passar dig för att förbättra din fysik, förebygga benskörhet och minska risken att falla

Läs mer

Mammaträning

Ett detaljerat träningsprogram för dig som nyligen fått barn. TpR®- Mammaträning är uppdelat i sex olika faser. Du börjar med fas ett och jobbar dig uppåt.

Läs mer

Långvariga Ryggbesvär

Förbättra din fysik, öka rörelsekontroll, optimera hållning och rörelsemönster samt ta kontroll över din smärta

Läs mer

Rullatorträning

Träna med TpR® Träninsfilmer för dig som använder rullator. Målsättningen är att förbättra din balans, ledrörlighet och styrka på en tid och plats som passar dig.

Läs mer

Cancerdiagnos

Träna med TpR® för att förbättra din fysik, minska sjukdomsrelaterad trötthet och för en minskad risk för återfall.

Läs mer

Långvariga nackbesvär

Förbättra din rörelsekontroll, optimera din hållning och öka din belastningstolerans i nacke och skuldra

Läs mer

Diabetes typ 2

Träna med TpR® för att förbättra din fysik, minska insulinresistensen och förbättra glukoskontrollen på en tid och plats som passar dig

Läs mer

Parkinsons sjukdom

Träna med TpR® när helst det passar dig för att förbättra din motorik, vardagsfunktion, balans och minska risken för fallskador

Läs mer

Organisationer

Företagshälsovård

Träning på Recept® har träningsvideos för företag och företagshälsovård. Vi erbjuder allt från korta pass för kreativa avbrott i arbetet till längre hälsoträningspass. Med kunskap och lång erfarenhet inom friskvård, sjukvård och ergonomi erbjuder vi unika pass efter era önskemål.

Läs mer

Medicinsk träning för patientgrupper

Träning på Recept® erbjuder träningsvideos för personer som behöver komplettera sin medicinska behandling med träning. Träningen följer FYSS rekommendationer för maximal effekt utifrån rådande kunskapsläge. Med kunskap inom såväl hälso- och sjukvård samt friskvård vill vi underlätta för dem som förskriver aktivitet/träning som del av behandling.

Läs mer

Seniorboende & Äldreomsorg

Träning på Recept® erbjuder träningsvideos för äldre personer som önskar optimera sin kondition, styrka, balans och funktionsförmåga. Träningsvideorna kan genomföras individuellt i hemmet, i grupp på senior-/äldreboenden eller med hjälp av hemtjänst.

Läs mer

Följ oss på sociala medier

I samarbete med